• 2lata.jpg
 • Podstawowa gwarancja

  Ustawowy termin rękojmi wynosi jeden rok od daty dostarczenia.

  Niezależnie od rękojmi, dobrowolnie udzielamy naszym klientom gwarancji na łączny okres 5 lat od daty dostawy na ramy Vellberg, każdorazowo z wyjątkiem łożysk i amortyzatorów oraz uszkodzeń lakieru / powłoki wykonanej przez utlenianie anodowe. Na wszystkie pozostałe komponenty wchodzące w skład roweru, Vellberg udziela 24 miesięcznej gwarancji.

 • Warunkiem utrzymania 5 letniej gwarancji na ramę jest dokonanie płatnego przeglądu roweru w okresie 30 dni od daty zakończenia 24 miesięcznej gwarancji oraz dokonywanie tych płatnych przeglądów co roku do 30 dni od daty zakończenia pełnego roku trwania gwarancji. 

  Vellberg zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania gwarancji jeśli:

  - klient nie dostarczy roweru do płatnego przeglądu w okresie 30 dni od zakończenia 24 miesięcznej gwarancji.
  - klient nie będzie wykonywał co rocznych płatnych przeglądów
  - klient nie zgodzi się na naprawę roweru wg wytycznych serwisu Vellberg.
  - klient dokona naprawy w nieautoryzowanym serwisie.
  - klient dostarczy uszkodzoną ramę lub rower po zakończeniu 24 miesięcznej gwarancji.
  - klient nie przedstawi  karty gwarancyjnej.  
  Gwarancja nie dotyczy szkód, wynikających z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytku np.:
  -zaniedbanie produktu (niedostateczna pielęgnacja i konserwacja;
  -modyfikacje ramy lub widelca (np. grawery lub lakierowanie;
  -montaż i modyfikacja dodatkowych, nie zatwierdzonych przez nas wyraźnie komponentów lub wymiana komponentów zamontowanych przez nas w wersji z dostawy na komponenty innego rodzaju
  -upadek;
  -przeciążenie;
  -skoki; lub nadmierne obciążenia innego rodzaju.

 • 2lata.jpg