Gwarancja i Zwroty

 • GWARANCJA

 • 1. Jeżeli dostarczony przez nas towar obarczony jest wadą rzeczową, klient może od nas wymagać w pierwszej kolejności usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad. 

  2. Możemy odmówić wykonania żądanej przez kupującego naprawy, jeżeli byłoby to związane z nadmiernym kosztem. 

  3. Ustawowy termin rękojmi wynosi jeden rok od daty dostarczenia. 

 • 4. Niezależnie od rękojmi, dobrowolnie udzielamy naszym klientom gwarancji na łączny okres 5 lat od daty dostawy na ramy Vellberg, każdorazowo z wyjątkiem łożysk i amortyzatorów oraz uszkodzeń lakieru / powłoki wykonanej przez utlenianie anodowe. Na wszystkie pozostałe komponenty wchodzące w skład roweru, Vellberg udziela 24 miesięcznej gwarancji. 

  5. Warunkiem utrzymania 5 letniej gwarancji na ramę jest dokonanie płatnego przeglądu roweru w okresie 30 dni od daty zakończenia 24 miesięcznej gwarancji oraz dokonywanie tych płatnych przeglądów co roku do 30 dni od daty zakończenia pełnego roku trwania gwarancji. 

  Vellberg zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania gwarancji jeśli:

  - klient nie dostarczy roweru do płatnego przeglądu w okresie 30 dni od zakończenia 24 miesięcznej gwarancji.
  - klient nie będzie wykonywał co rocznych płatnych przeglądów
  - klient nie zgodzi się na naprawę roweru wg wytycznych serwisu Vellberg.
  - klient dokona naprawy w nieautoryzowanym serwisie.
  - klient dostarczy uszkodzoną ramę lub rower po zakończeniu 24 miesięcznej gwarancji.
  - klient nie przedstawi  karty gwarancyjnej.  

  6. Gwarancja nie dotyczy szkód, wynikających z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytku np.:

  -zaniedbanie produktu (niedostateczna pielęgnacja i konserwacja;
  -modyfikacje ramy lub widelca (np. grawery lub lakierowanie;
  -montaż i modyfikacja dodatkowych, nie zatwierdzonych przez nas wyraźnie komponentów lub wymiana komponentów zamontowanych przez nas w wersji z dostawy na komponenty innego rodzaju
  -upadek;
  -przeciążenie;
  -skoki; lub nadmierne obciążenia innego rodzaju.

  7. Zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych ram lub widelców lub ich wymiany na odpowiedni, kolejny model. 

  8. W przypadku wymaganej wymiany ramy lub widelca wymienimy je w miarę dostępności w takim samym kolorze. Przy braku dostępności zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany farby na inną. 

  9. Nasze świadczenia gwarancyjne nie obejmują szerszych świadczeń (np. koszty montażu i transportu) i ewentualnych dodatkowych kosztów montażowych lub materiałowych wskutek tymczasowej zmiany modelu. W ramach naszej dobrowolnej gwarancji koszty te ponosi klient. 

  10. Nasza dobrowolna gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu.

 • ZWROTY

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres. 

  Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

   
 • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 45 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. 

  Nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).

Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych. Każdy wadliwy, uszkodzony bądź niewłaściwy towar prosimy zgłosić mailowo bądź telefonicznie - nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby sprawę jak najszybciej rozwiązać i dostarczyć Ci pełnowartościowy towar. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres. Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni.